DANSA I SALUT

 DANSA I SALUT

Hi ha una distinció entre curar i sanar, que és útil quan ens acostem a la dansa o a qualsevol altre modalitat sanadora. Curar significa eliminar físicament la malaltia. En el cas del càncer, normalment és mitjançant cirurgia, quimioteràpia, radiació o altres tractaments que tenen com a objectiu el cos físic. Sanar és operar en moltes dimensions simultàniament, fins a arribar a la salut emocional, mental, espiritual i física. Sanar també s’adreça a dimensions psicològiques i treballa amb sistemes de creences, que poden ser o bé encoratjadores i productives o bé negatives i destructives. Es possible, per tant, que una persona amb un diagnòstic terminal no pugui ser curada, però pugui sanar, i a la inversa.

Es tractaran els següents punts:

  • Visió general de la salut integrativa
  • Com la dansa es pot aplicar com a teràpia integradora
  • Com podem accedir i utilitzar el poder de la dansa per sanar
  • Quins beneficis físics i mentals ens aporta la dansa