PsicoNeuroImmunoEndocrinologia

PNIE vol dir PsicoNeuroImmunoEndocrinologia

Com bé diuen les seves sigles  és la ciència que estudia i es dedica a la investigació dels mecanismes d’interacció i comunicació entre el cervell (Psique/ment/conducta), el sistema Nerviós (central i autònom), Immunològic i Endocrí.

Per suposat, a part d’estudiar, la PNIE tracta de resoldre els problemes de salut que fan referència a aquests sistemes, buscant un origen i una explicació per a cada símptoma.

Resumint, és una teràpia integrativa que engloba a l’ésser humà com un tot, i aquí et detallo el que representa per mi la PNIE:

· Teràpia centrada en relació amb el pacient

· Teràpia individualitzada d’acord a les necessitats i valors del pacient

· Integra mètodes comuns i complementaris per al tractament i prevenció

· Implica cooperació entre diferents professionals mèdics

· Comporta eliminar obstacles que puguin interferir a l’hora d’activar la nostra resposta curativa innata

· Utilitza intervencions naturals, menys invasives

· Involucra ment, cos i esperit per facilitar la recuperació de la salut

Si t’apropes a la meva consulta la proposta de tractament es basarà en els pilars esmentats anteriorment i buscarem els aliments, estil de vida i hàbits saludables d’acord amb el teu estat de salut i objectius, per tal d’aconseguir un equilibri respectant la teva naturalesa.  El meu treball consisteix en ajudar-te a conèixer millor com funciona el teu cos i donar-te solucions i claus per a fer que funcioni al seu màxim rendiment.